ఈ చిన్ని లైఫ్… చేజారిపోతే రాదు!

‘‘ఇందులో నా పాత్ర ఫ్రీడమ్‌ను కోరుకుంటుంది. ఆ నేచర్‌కి తగ్గట్టుగా క్రియేట్ ...

ఆమె దూరంగా జరిగిన ఆ సంఘటన గుర్తొస్తే… నా హృదయం బరువెక్కుతుంది

‘కొత్తదనం ఎక్కడుంటే నాగార్జున అక్కడుంటారు’… తెలుగు చిత్ర సీమలో అందరూ ...