నాసా రోబోలకూ స్మార్ట్‌ఫోన్లు!

లాస్ ఏంజెలిస్: ఇప్పటిదాకా మనుషులు మాత్రమే స్మార్ట్‌ఫోన్లను ఉపయోగించారు. ...