కబడ్డీ మ్యాచ్ కోసం బాలీవుడ్ దిగ్గజాలు

బాలీవుడ్ తారలంతా ఒకచోట చేరారంటే సాధారణంగా అదేదో అవార్డుల కార్యక్రమం ...