విద్యార్థినిపై ఉపాధ్యాయుడు అత్యాచారం

గోపేశ్వర్ : విద్యా బుద్దులు నేర్పాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే చిన్నారి విద్యార్థిపై ...