ఐస్ బకెట్ చాలెంజ్ ను స్వీకరించను!

ఇప్పుడు సెలబ్రిటీలంతా ఐస్ బకెట్ చాలెంజ్ లో మునిగితేలుతుంటే.. బేవాచ్ ...