మరో అమెరికన్ జర్నలిస్టుకూ శిరచ్ఛేదం!

బీరుట్: ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ సిరియా(ఐఎస్‌ఐఎస్) మిలిటెంట్లు ...