పవన్ కళ్యాణ్ కు రేణుదేశాయ్ బర్త్ డే గిఫ్ట్!

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కు తన మాజీ సతీమణి ఓ గిఫ్ట్ ను సిద్ధం చేసింది. ...