కాశ్మీర్ భూభాగం మొత్తాన్నీ భారత్ కు అప్పగించారు.

పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ తో పాటుగా, జమ్మూకాశ్మీర్ మొత్తం భారత్ లో అంతర్భాగమని ...