విదేశీ జీవిత భాగస్వాములకు వీసా రూల్స్ మరింత కఠినం

లండన్: విదేశీ జీవిత భాగస్వాములకు బ్రిటన్ వీసా నిబంధనలు మరింత కఠినతరమయ్యాయి. ...