‘నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు.. ఇవే చివరి మాటలు’

* కిడ్నాప్‌నకు గురైన వ్యక్తి చివరి మాటలివి* ఖమ్మంలో గతనెల 31న కిడ్నాప్* ...