భారత్ -పాకిస్తాన్ సమావేశాలు రద్దు

న్యూఢిల్లీ: మరో వారం రోజుల్లో భారత్-పాకిస్తాన్ ల మధ్య జరుగనున్న విదేశాంగ ...