బాబు చాంబర్ ఆధునీకరణ ఖర్చు 10 కోట్లు

* బాబు కోసం భలే హంగు* ముఖ్యమంత్రి చాంబర్ ఆధునీకరణ ఖర్చు రూ. 10 కోట్లు* సచివాలయం ...