మా పరమేశ్వర్ జాడేది..?

కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కుటుంబ సభ్యులు నర్సంపేట : ఏడు రోజులు గడిచారు.. ...