సైనా ఎందుకు ఆడలేదు!

ప్రశ్నించిన కోచ్ ఆరిఫ్ హైదరాబాద్: కామన్వెల్త్ క్రీడలకు సైనా నెహ్వాల్ ...