కౌన్సిలర్ జానీని తీసుకువచ్చిన గోవా పోలీసులు

: వైఎస్ఆర్ జిల్లా జమ్మలమడుగులో అదృశ్యమైన కౌన్సిలర్  మహమ్మద్‌జానీ గోవా ...