అనుభవం లేకే ఈ పతనం

అనుభవ రాహిత్యం వల్లే ఇంగ్లాండ్‌తో సిరీస్‌లో కుర్రాళ్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారని ...