బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం: వాతావరణ శాఖ

విశాఖ: బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం కొనసాగుతున్నట్టు విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం ...