ఏపీలో రాజీవ్‌జయంతి జరిపే దిక్కులేదా?

ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకుడే! ఏపీ పీసీసీకి ...