ముంబైలోనూ ద్రోన్ ద్వారా పిజ్జా డెలివరీ

ద్రోన్‌లు అంటే.. నిన్నటివరకూ బాంబులు కురిపించే మానవ రహిత యుద్ధవిమానాలు. ...