ఫుల్‌గా మద్యం ఆదాయం…

వైన్‌షాపుల లెసైన్సుల ద్వారా రూ.22 కోట్లు పెరిగిన ఆదాయం షాపుల కేటాయింపుల ...