అమ్మాయి నచ్చితేనే పెళ్లి చేసుకుంటా

యుక్తవయసు, ఉడుకు రక్తం, చిలిపి మనసు ఈ మూడు మిళితమైన మనిషి చేసే అల్లరి ...

అలాంటి గ్లామర్‌ను అంగీకరించను

వారసులకు అవకాశాలు వరించడం అనేది సులభమే.ఏమయినా ప్రతిభ ఒక్కటే చాలదు అదృష్టం ...