ఆ సత్తా ఉంది

తనకు గ్లామరస్‌గా నటంచగల సత్తా వుందని నటి సమంత తెలిపారు. సమంత ఇంతవరకు ...