‘రుణమాఫీకి బాబు ఆస్తులు తనఖా పెడితే చాలు’

హైదరాబాద్ : రుణమాఫీపై చంద్రబాబు బీద అరుపులు అరుస్తున్నారని వైఎస్ఆర్ ...