ఛార్మి ప్రయాణిస్తున్న విమానానికి ప్రమాదం!

: ఇండిగో ఫ్లైట్ లో ప్రయాణం చేస్తున్న టాలీవుడ్ నటి ఛార్మి భయానక పరిస్థితిని ...