‘మూడు’ లోనూ మట్టికరిచిన బ్రెజిల్

బ్రసిల్లా: ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ లో ఆతిథ్య దేశం బ్రెజిల్ కు కలిసిరాలేదు. ...