ఇన్ఫోసిస్ పై మాజీ ఉద్యోగులు కేసు!

హిందీ భాష రాదనే కారణంతో పక్షపాత ధోరణి ప్రదర్శించారంటూ భారత ఐటీ దిగ్గజం ...