రెండు రాష్ట్రాల కోసం తానా నిధుల సేకరణ

వాషింగ్టన్ : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కొత్త రాజధాని నిర్మాణం, అలాగే ...