‘ఆపరేషన్ ఆకర్షణ్’ షురూ!

వలస నాయకులకు గులాబీ దళపతి ద్వారాలు తెరిచారు. ‘గ్రేటర్’లో పాగా వేసేందుకు ...

ఫెయిల్ కావడానికి సిద్ధం: పవన్ కళ్యాణ్

హైదరాబాద్: జనసేన పార్టీని ఆరు నెలల్లో పూర్తిస్థాయి రాజకీయ పార్టీ రూపొందిస్తామని ...