సర్కారు వైద్యం ప్రతి ఒక్కరికీ అందాలి

  ప్రస్తుతానికి ఔట్‌సోర్సింగ్      ఉద్యోగ నియామకాలు లేనట్టే      ఏపీవీవీపీ ...