కంప్యూటర్ ఖరీదు రూ.2623 కోట్లు….

ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన రెండు సూపర్ కంప్యూటర్ల తయారీ కోసం అమెరికా ఇందన విభాగం రూ.2623కోట్లు ఖర్చు చేసింది. శాస్త్రరంగం, అణ్వాయుధాలపై పరిశోధనల కోసం వీటిని రూపొందిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఐబీఎం, న్విడియా, మెలనాక్స్ చెందిన విభాగాలతో తయారుచేస్తోన్న ఈ సూపర్ కంప్యూటర్లు..ప్రస్తుతం ఉన్న వేగవంతమైన కంప్యూటర్ల కన్న 5 నుంచి 7 రెట్లు ఎక్కవ వేగంతో పనిచేస్తాయి.

Leave a Comment