బరువెక్కిన తెలుగు గుండె అశ్రు నివాళి

బాపు మరణం  తెలుగు సినీ  పరిశ్రమ కు, తెలుగు జాతి కి  తీరని లోటు. తెలుగు వార్త ఆయన మృతికి సంతాపం తెలియచెస్తుంది.

Bapu-1