రాజధాని కమిటీలో సింగపూర్ నిపుణుడు

ఏపీ రాజధాని నిర్మాణం… సింగపూర్ మోడల్‌కే చంద్రబాబు మొగ్గుచూపుతున్నట్టు సంకేతాలు అందుతున్నాయి. రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించి సింగపూర్ నగరాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడమే కాకుండా, దీనికి సంబంధించి అక్కడ పలువురితో చంద్రబాబు చర్చించనున్నారు. తాజాగా ఏపీ రాజధాని కమిటీలో సింగపూర్‌కు చెందిన నిపుణుడు ఖూ తెంగ్‌కు స్థానం కల్పించారు. చంద్రబాబు సింగపూర్ తరహా నిర్మాణానికే మొగ్గు చూపుతున్నారనే విషయం అర్థమవుతోంది.

Leave a Comment