రోడ్ల మీద చెత్త వేయకుండా, ప్రతి ఇంటి / అపార్ట్ మెంట్ లలో మొక్కలకు ఖాళీ స్థలము ఉండేటట్లు చట్టం చేయండి

swachchabharat-note

Leave a Comment