మా మధ్య సంబంధాలు బాగానే ఉన్నాయి!

ఇదేదో సైఫ్ అలీఖాన్, కరీనా కపూర్‌లకు సంబంధించిన వార్త అనుకుంటే, పప్పులో ...