ఆమెది అంత విషాద గాథనా?

ఆమెది అంత విషాద గాథనా అంటూ కంటతడి పెట్టారు త్రిష. ఈ చెన్నై చిన్న దాన్ని ...

బికినీలో త్రిష?!

 త్రిషను సముద్ర కెరటంతో పోల్చొచ్చు. పడి లేవడం కెరటానికి ఎంత సహజమో, కెరీర్ ...