సేవకురాలిగా

ఈతరం నాయికల్లో హన్సిక, త్రిష వంటి వారు తమ నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూనే ...