ఒక్క షకీరా.. పది కోట్ల ఫేస్బుక్ లైక్లు

లాస్ ఏంజెలిస్ : మొన్నటికి మొన్న వాకా వాకా.. నిన్న సాకర్ సంబరాల్లో లా.. ...