వరద బీభత్సం:105 మంది మృతి!

కాట్మాండు:నేపాల్ లో వరద విలయ తాండవం సృష్టించింది. ఆదివారం సంభవించిన ...