శిధిలాల కిందే 66 గంటలు..

శ్రీకాకుళానికి చెందిన మృత్యుంజయుని దీనగాథ :   చెన్నైలో 11 అంతస్తుల అపార్టుమెంటు ...