ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గృహాల కొరత

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పట్టణ పేదలకు 12.70 లక్షల గృహాల కొరత ఉందని కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి ...