40 భారత చెక్పోస్టులపై పాకిస్థాన్ కాల్పులు

జమ్ము : కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పాకిస్థాన్ పదే పదే ఉల్లంఘిస్తోంది. ...