హిమాచల్ మృతుల కుటుంబాలకు.. ఏపీ 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేసియా

హైదరాబాద్: హిమాచల్ ప్రదేశ్ బియాస్ నదిలో మరణించిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ...