ఆంధ్రా ఉద్యోగులను ఇక్కడ పనిచేయనీయం: కేసీఆర్

హైదరాబాద్: 610 జీవో ఉల్లంఘించి తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు పొంది ప్రమోషన్లకు ...