ఆరో స్థానంలో హారిక

షార్జా: ఫిడె మహిళల గ్రాండ్ ప్రి చెస్ టోర్నమెంట్ పదో రౌండు ముగిసేసరికి ...