రేషన్-ఆధార్ అనుసంధానం 94 శాతమే !

శ్రీకాకుళం పాతబస్టాండ్: రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి ఆధార్ నంబర్ల అనుసంధానం ...