రియల్ గబ్బర్.. పవన్ కల్యాణ్ తనయ

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలో గుర్రంపై వచ్చి విలన్లను ...