అభినవ్ బింద్రా విఫలం

ప్రపంచ షూటింగ్ చాంపియన్‌షిప్ గ్రనాడా (స్పెయిన్): కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో ...