ఐశ్వర్యకు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్!

ఐశ్వర్య రాయ్ అందాల రాశి.  సిల్వర్ స్క్రీన్ కోసం ఆమె మేకప్‌ వేసుకొని ...