విభజన నిర్ణయంపై సోనియా పశ్చాత్తాపం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర విభజన నిర్ణయం వల్లే ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ...