పొగమంచులోనూ స్పష్టంగా..

విమానాలు, హెలికాప్టర్లు నడుపుతున్నప్పుడు పైలట్లు ఎంత అప్రమత్తంగా ...

ఆకాశంలోని విమానం అంది వస్తుంది..

గట్టిగా ఎగిరితే.. విమానం చేతికి అందుతుందేమో అన్నట్లు కనిపిస్తోంది కదూ.. ...